Konala se valná hromada BK Příbor

Sharing is caring!

V prostorách tělocvičny Základní školy Npor. Loma v Příboře se v pátek uskutečnila valná hromada Basketbalového klubu Příbor z. s.

Usnesení k nahlédnutí zde

Usnesení valné hromady  Basketbalového klubu Příbor, konané dne  8. 6.2018 v tělocvičně  ZŠ Npor. Loma v Příboře

A) valná hromada schvaluje :

 • zprávu o činnosti BK Příbor za období od 31. 5. 2016 do 8. 6. 2018.
 • zprávu o hospodaření BK Příbor za rok 2017.
 • návrh rozpočtu BK Příbor sezónu 2018/2019.
 • zprávu revizora účtů za období od 31. 5. 2016 do 8. 6. 2018.
 • uveřejnění Usnesení VH na stránkách www.bkpribor.cz.
 • B) valná hromada ukládá :
 • výkonné výboru –  průběžně zabezpečovat finanční prostředky  na úhradu nákladů souvisejících s tréninkem a startem družstev v mistrovských soutěžích.
 • výkonnému výboru – rozvíjet dále členskou základnu BK Příbor , realizovat propagační a náborové akce mezi mládeži na základních školách v našem regionu.
 • výkonnému výboru – získávat nové trenéry pro mládežnická družstva, rozhodčí a funkcionáře pro zajištění činnosti BK Příbor.
 • výkonnému výboru – trvale zabezpečovat dostatečnou úroveň propagace a informovanosti veřejnosti o činnosti a  sportovních výsledcích družstev BK Příbor.
 • všem členům BK Příbor – sportovními výsledky a svým chováním na hřišti i mimo hřiště  dobře reprezentovali Basketbalový klub , město Příbor i své sponzory.
 • C) valná hromada bere na vědomí :
 • zprávu mandátové komise

Usnesení bylo schváleno všemi delegáty s hlasem rozhodujícím  na Valné hromadě Basketbalového klubu Příbor dne 8. června 2018.

V  Příboře  dne: 8. 6.2018

Zapsal:  Jiří  Tomaškovič

Ověřil:  Martina  Mazáčová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *