Přes rozvolnění je stále nutné dodržovat opatření

I přes masivní rozvolňování protikoronavirových opatření i nadále platí určitá opatření a nařízení pro trénink a chování sportovců na tréninku či při zápasech. Národní sportovní agentura proto vydala vyjádření k aktuálně platnému opatření. Prosím věnujte následujícím řádkům pozornost.

Sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy je povolena za podmínek, že:

a) ve vnitřních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15m2 plochy sportoviště, maximálně 12 osob ve skupině, maximálně 30 osob celkem na vnitřním sportovišti, šatny a ostatní vnitřní prostory jsou otevřeny

b) na venkovních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob na vymezeném sportovišti,

c) subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,

d) účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že splňuje níže uvedená opatření, nebo prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti  antigenu viru SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo -podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

e) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

f) Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Více v přiloženém dokumentu

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *