Uskuteční se valná hromada klubu

INFORMACE pro členy Basketbalového klubu Příbor z.s.

Valná hromada Basketbalového klubu Příbor z.s. se koná dne 29. května 5.2023 v 19 hodin v restauraci Kovárna (Rebel) na ulici Místecká v Příboře.

Jiří Slaný

prezident BK Příbor z.s.

PROGRAM Valné hromady Basketbalového klubu Příbor konané 29.5..2023 v restauraci Kovárna v Příboře:

1. Zahájení Valné hromady Basketbalového klubu Příbor z.s.

2. Schválení programu Valné hromady Basketbalového klubu Příbor z.s.

3. Schválení jednacího řádu a zvolení předsedajícího Valné hromady

4. Volba volební komise

5. Volba mandátové komise

6. Volba návrhové komise

7. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu Valné hromady BK Příbor z.s.

8. Zpráva o činnosti BK Příbor od poslední VH (2021)

9. Zpráva o hospodaření BK Příbor za rok 2022

10. Návrh rozpočtu BK Příbor na sezónu 2022/2023

11. Zpráva revizora účtu ( 2021 -2022)

12. Zpráva mandátové komise

13. Odvolání stávajícího Výkonného výboru Basketbalového klubu Příbor z.s. a volba nového Výkonného výboru Basketbalového klubu Příbor z.s.

14. Volba revizora účtu

15. Návrh na Usnesení VH 2023 ( úpravy Stanov BK Příbor z.s,.)

16. Diskuse

17. Schválení Usnesení VH BK Příbor z.s. 2023

18. Závěr Valné hromady

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *